Persondatapolitik

Sihat ApS persondatapolitik Senest opdateret den 15. Januar 2024

For Sihat ApS (“Sihat,” “vi,” “os” eller “vores”) er fortrolighed og datasikkerhed prioriteret. Denne fortrolighedspolitik gælder for behandlingen af personoplysninger relateret til aktiviteter dækket af vores hjemmeside.

Persondatapolitik beskriver Sihats tilgang til håndtering af dine personoplysninger og giver de oplysninger, du har ret til at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslove. Læs venligst denne fortrolighedspolitik, før du giver dine personoplysninger til Sihat.

 

Dataansvarlig og kontaktoplysninger
Dataansvarlig for dine personoplysninger er:

Sihat ApS

CVR-nummer: 44280949.

E-mail: info@sihat.dk

 

Typer af personoplysninger, formål, retlig grund og sletning
Sihat indsamler oplysninger direkte fra dig på følgende måder:

  • Gennem din brug af hjemmesiden
  • Når du kontakter os eller kommunikerer med os via e-mail

 

Sundhedsbehandling
Vi behandler følgende personoplysninger, når du modtager online sundhedsbehandling:

Almindelige personoplysninger: Navn, e-mailadresse, jobtitel, alder, køn, fødselsdag, telefonnummer, korrespondance, CPR-nummer (fortrolige personoplysninger).

Følsomme personoplysninger: Sundhedsoplysninger nødvendige for sundhedsbehandling (f.eks. medicin, symptomer og sygdomme).

Sihat foretager en indledende vurdering af den sundhedsbehandling, du har brug for. Derudover behandler vi personoplysninger for at ordinere korrekt medicin.

Behandlingen af dine personoplysninger er for at opfylde den indgåede kontrakt med dig for sygdomskontrol og sundhedstjenesteydelsesstyring i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b, i den generelle databeskyttelsesforordning (almindelige personoplysninger), databeskyttelseslovens § 7, stk. 3, i henhold til artikel 9, stk. 2, litra b, i den generelle databeskyttelsesforordning (følsomme personoplysninger), og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, litra 4, i henhold til databeskyttelseslovens § 7, stk. 3, (CPR-numre).

Oplysninger omfattet af journalkrav opbevares i 10 år fra den sidste indgang i journalen i overensstemmelse med den relevante lovgivning. I visse tilfælde kan vi have brug for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klage eller erstatningssag, hvor oplysninger vil blive opbevaret, indtil sagen endeligt er afsluttet.

 

Journalisering
Vi behandler følgende personoplysninger, når vi indtaster dine oplysninger i journalen:

Almindelige personoplysninger: Navn, e-mailadresse, jobtitel, alder, køn, fødselsdag, telefonnummer, korrespondance, CPR-nummer (fortrolige personoplysninger).

Følsomme personoplysninger: Sundhedsoplysninger nødvendige for sundhedsbehandling (f.eks. medicin, symptomer og sygdomme).

Vi behandler de ovennævnte personoplysninger for at overholde vores retlige forpligtelse til at opbevare patientjournaler i overensstemmelse med reglerne om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler. Vi er underlagt denne forpligtelse, da vores læger udfører behandlingen og rådgivningen.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på den generelle databeskyttelsesforordnings artikel 6, stk. 1, litra c (almindelige personoplysninger), den generelle databeskyttelsesforordnings artikel 9, stk. 2, litra b i henhold til journalreglerne (følsomme personoplysninger) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, litra 1 i henhold til journalreglerne (CPR-numre).

Oplysninger omfattet af journalkrav opbevares i 10 år fra den sidste indgang i journalen i overensstemmelse med den relevante lovgivning.

 

Kvalitetssikring, statistik og analyser
Vi behandler følgende personoplysninger om dig gennem din journal med henblik på kvalitetssikring, sammensætning af statistik og analyser samt forbedring af Sihat.dk:

Almindelige personoplysninger: Navn, vægt, alder, køn, kost, motion, CPR-nummer (fortrolige personoplysninger).

Følsomme personoplysninger: Sundhedsoplysninger (f.eks. medicin, symptomer og en kombination af almindelige personoplysninger, der kan føre til konklusioner om min sundhed).

Behandlingen af personoplysninger indeholdt i din journal udføres for at sammensætte statistik, udføre kvalitetssikring og udvikle og analysere behandlingsforløbet i henhold til sundhedslovens § 42d, stk. 2, nr. 2, og databeskyttelseslovens § 10, stk. 1 (følsomme personoplysninger), databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, litra e (almindelige personoplysninger) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3 (CPR-numre).

Behandlingen af personoplysninger indeholdt i din journal udføres med dit samtykke for at give dig journal, som nævnt ovenfor. Imidlertid kan Sihat også behandle dine journalplysninger med henblik på at sammensætte statistik, udføre kvalitetssikring og udvikle og analysere behandlingsforløbet i henhold til databeskyttelseslovens § 10, stk. 1 (følsomme personoplysninger), databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, litra e (almindelige personoplysninger) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3 (CPR-numre).

Personoplysninger behandles udelukkende til disse formål, så længe det er nødvendigt, og Sihat sikrer, at oplysningerne anonymiseres så hurtigt som muligt efter udtræk fra din journal. Sihat behandler kun journaloplysninger til dette formål, der er mindre end 5 år gamle i overensstemmelse med sundhedslovgivningen. Sihat behandler kun dine logoplysninger, så længe du har et aktivt abonnement.

Lovlige forpligtelser og juridiske krav
Vi behandler følgende personoplysninger om dig, hvis det er nødvendigt for at overholde vores lovpligtige forpligtelser i sundhedslovgivningen (herunder rapportering osv.) og for at fastlægge, forsvare og håndhæve juridiske krav.

Almindelige personoplysninger: Navn, e-mailadresse, jobtitel, alder, køn, fødselsdag, telefonnummer, korrespondance, CPR-nummer (fortrolige personoplysninger).

Følsomme personoplysninger: Sundhedsoplysninger.

Behandlingen af dine personoplysninger er med det formål at opfylde vores lovpligtige forpligtelser i henhold til den generelle databeskyttelsesforordnings artikel 6, stk. 1, litra c (almindelige personoplysninger) og artikel 9, stk. 2, litra g i henhold til sundhedslovgivningen (følsomme personoplysninger).

Behandlingen af dine personoplysninger skyldes også vores legitime interesse i at kunne fastlægge, forsvare og håndhæve juridiske krav i henhold til den generelle databeskyttelsesforordnings artikel 6, stk. 1, litra f (almindelige personoplysninger), artikel 9, stk. 1, litra f (følsomme personoplysninger), og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, litra 4 i henhold til den generelle databeskyttelsesforordnings artikel 9, stk. 2, litra f (CPR-numre).

Journaler underlagt klage, tilsyn eller erstatningssager slettes efter afslutningen af sagen, hvis sagen strækker sig ud over 10-årsperioden.

Abonnementskøb
Vi behandler følgende personoplysninger om dig, når du køber et abonnement: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer og oplysninger om dit køb og betaling.

Vi behandler dine personoplysninger for at fakturere dig og overholde vores lovpligtige forpligtelser i henhold til bogføringsloven i henhold til den generelle databeskyttelsesforordnings artikel 6, stk. 1, litra b og artikel 6, stk. 1, litra c.

De ovennævnte personoplysninger kan også behandles baseret på vores legitime interesse i at sende dig servicemeddelelser og overholde vores servicevilkår i henhold til den generelle databeskyttelsesforordnings artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 6, stk. 1, litra b.

De relevante personoplysninger behandles i forbindelse med udførelsen af hver ordre, hvorefter de vil blive gemt i vores regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af regnskabsåret for at overholde dokumentationskravene i bogføringsloven.

 

Kontakt
Vi behandler følgende personoplysninger om dig, hvis du kontakter os via hjemmesiden eller e-mail: navn, e-mail, telefonnummer, højde og vægt.

Oplysninger, du giver i forbindelse med din kontakt med os, herunder hvor du hørte om Sihat

Vi registrerer ikke oplysninger om din BMI (sundhed), medmindre du bliver kunde hos Sihat.

De ovennævnte personoplysninger behandles på grund af vores legitime interesse i at kunne besvare dine henvendelser, rådgive dig og bedre markedsføre vores tjenester i henhold til den generelle databeskyttelsesforordnings artikel 6, stk. 1, litra f og i nogle tilfælde for at indgå en aftale i henhold til den generelle databeskyttelsesforordnings artikel 6, stk. 1, litra b.

Hvis der indgås en kontrakt, opbevares dine personoplysninger, så længe du har løbende tjenester hos os. Journaloplysninger opbevares som specificeret ovenfor i overensstemmelse med sundhedslovgivningen. Hvis din kontakt ikke fører til et kundeforhold, slettes oplysningerne 3 år efter kontakten.

 

Cookies
Når du navigerer på platformen, indsamles personlige oplysninger i visse tilfælde gennem cookies, herunder: Et unikt ID-nummer, IP-adresse, geografisk placering, digitale spor, sider og steder, du besøger, teknisk information, oplysninger om din adfærd og interesser.

For behandlingen af dine personlige oplysninger som nævnt ovenfor er vi den uafhængige dataansvarlige. Behandlingen af personlige oplysninger til statistiske og funktionelle cookies sker på grundlag af vores legitime interesser i at give dig den bedst mulige oplevelse og service i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i den generelle databeskyttelsesforordning. Behandlingen af personlige oplysninger til marketingcookies, herunder baseret på dine præferencer og interesser, sker på grundlag af dit forudgående samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a i den generelle databeskyttelsesforordning.

Sihat indhenter tilladelse (cookie-samtykke) i overensstemmelse med cookie-reglerne, før der indsamles data og personlige oplysninger. Dit forudgående samtykke er også en forudsætning for indsamlingen af personlige oplysninger via cookies.

For at behandle personlige oplysninger i forbindelse med cookies til de nævnte formål kan vi give adgang til dine personlige oplysninger til tredjeparter, der på grundlag af en kontraktmæssig relation med Sihat leverer relevante tjenester, såsom IT-leverandører, analysevirksomheder og marketing udbydere.

 

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Google Tag Manager
Facebook Pixel
Google Analytics

 

Opbevaringsperiode
Dine personlige oplysninger opbevares, indtil de slettes via sociale medier. Du kan altid slette de oplysninger, du har givet via kommentarer og reaktioner. Dog kan oplysningerne opbevares længere i anonymiseret form.

Se venligst privatlivspolitikken for hver social medieudbyder for oplysninger om, hvor længe de opbevarer dine personlige oplysninger.

Overførsel til databehandlere og videregivelse til andre dataansvarlige
For at opfylde ovenstående formål kan Sihat give tredjeparter adgang til dine personlige oplysninger, som baseret på en kontraktmæssig relation med Sihat leverer relevante tjenester. Sådanne serviceudbydere vil kun behandle personlige oplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandlingsaftaler. I øjeblikket bruger Sihat følgende databehandlere eller kategorier af databehandlere:

  1. Udbydere af journalportal.
  2. Udbydere af e-mailsystemer og IT-løsninger.
  3. Udbydere af marketingtjenester.

I nogle tilfælde kan det også være nødvendigt at videregive dine personlige oplysninger til uafhængige dataansvarlige. Disse omfatter følgende kategorier af modtagere baseret på følgende retlige grundlag:

  1. Advokatfirmaer, domstole og offentlige myndigheder baseret på vores legitime interesse i at kunne fastslå, forsvare og håndhæve juridiske krav (Generel databeskyttelsesforordnings artikel 6, stk. 1, litra f) (almindelige personoplysninger), artikel 9, stk. 2, litra f) (sundhedsoplysninger) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2 og 4 i henhold til den generelle databeskyttelsesforordnings artikel 9, stk. 2, litra f) (CPR-numre).

Sihat kan også anonymisere dine personlige oplysninger til markedsførings- og salgsformål. Dine personlige oplysninger vil blive anonymiseret i overensstemmelse med vores interne regler for anonymisering. Behandling af anonyme data kan finde sted ubegrænset og til alle formål, da databeskyttelsesreglerne ikke gælder i sådanne tilfælde.

Hvis dine personlige oplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige etablert i lande uden for EU/EØS, der ikke har en tilstrækkelig beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Dette vil kun være tilfældet i særlige støttesituationer, og dine personlige oplysninger vil ikke direkte blive opbevaret i usikre tredjelande.

Sikkerhed
Vi beskytter fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine personlige oplysninger. Derfor har vi implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer opfylder de definerede sikkerhedsstandarder og gældende lovgivningskrav. Følsomme og fortrolige personlige oplysninger skal leveres via hjemmesiden, hvor personoplysningerne opbevares og transmitteres krypteret i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer.

Vores sundhedsprofessionelle er underlagt obligatorisk fortrolighed. Din betalingsinformation behandles af tredjeparten NETS, og vi har ikke direkte adgang til kortoplysninger.

Ændringer i Databeskyttelsespolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne databeskyttelsespolitik ved at offentliggøre en opdateret version på vores hjemmeside. Ændringer træder i kraft fra det tidspunkt, de offentliggøres. Vi opfordrer dig derfor til at gennemgå denne politik jævnligt for at være opdateret om, hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger.

Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i og en kopi af de personlige oplysninger, som Sihat behandler om dig, med visse lovbestemte undtagelser.

Du har ret til at få forældede eller unøjagtige personoplysninger rettet.

Du har ret til at få slettet eller begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger, medmindre Sihat er berettiget eller lovligt forpligtet til at fortsætte behandlingen, herunder på grund af bogføringsloven, journaliseringsreglerne eller igangværende retssager.

I visse tilfælde har du ret til at modtage de personlige oplysninger, som Sihat har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og bede Sihat om at overføre disse personoplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Du har ret til at tilbagekalde eventuelle givne samtykker, uden at det påvirker lovligheden af behandlingen baseret på samtykke før tilbagekaldelsen. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, bedes du kontakte info@sihat.dk.

Ret til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller f. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en

anden uden hindring, hvis behandlingen af oplysningerne er baseret på samtykke eller på en kontrakt, og behandlingen foretages automatisk.

Kontakt os på info@sihat.dk, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder. Vi vil behandle din anmodning med det samme og senest inden for 30 dage.

 

Spørgsmål og klager
Hvis du har spørgsmål om denne privatlivspolitik, eller hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personlige oplysninger på, er du velkommen til at kontakte os via info@sihat.dk.

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du ønsker at eskalere sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Ændringer af privatlivspolitikken

Hvis vi ændrer eller opdaterer den måde, vi behandler dine personlige oplysninger på, vil vi underrette dig i forvejen. Dette giver dig ret til at gøre indsigelse mod den nye behandling af dine personlige oplysninger.

Sihat

Kontakt Os

Klar til at begynde din rejse mod et sundere liv? Kontakt os i dag for at planlægge en konsultation og få mere at vide om, hvordan vores medicinske vægttabsprogram kan hjælpe dig.

Vi ser frem til at være din partner på vejen mod sundhed og trivsel.

Sihat

Ønsker du at håndtere overvægt og opnå vedvarende vægttab? Modtag individuel rådgivning fra sundhedsfagligt personale og drage fordel af moderne medicins dokumenterede effekt for at kickstarte din vægttabsrejse. Begynd din rejse mod en sundere vægt allerede i dag.

Nyhedsbrev

Copyright © 2024 Sihat · Handelsbetingelser · Privatlivspolitik