Handelsbetingelser for Sihat Aps

Senest opdateret den 15. Januar 2024

Hvis du har spørgsmål til vores betingelser, er du velkommen til at kontakte os på mail: info@sihat.dk

Disse betingelser gælder for www.sihat.dk, herunder tjenester relateret til abonnementer (medlemskaber).

Abonnement
Sihat tilbyder abonnementstjenester / medlemskaber, der giver adgang til individuel rådgivning ved læge og sygeplejerske med særlig ekspertise inden for vægttab. Dette inkluderer recept på passende appetithæmmende slankemedicin, medicinsk rådgivning om behandling og dosering, ubegrænset antal opfølgende samtaler, og kan inkl. motiverende mails og tips fra fagfolk, der sikrer effektivt og vedvarende vægttab.

Abonnementet betales forud for den inkluderede periode og fornyes automatisk, medmindre det opsiges.

Ved oprettelse af et abonnement modtager du information om pris, løbende fornyelse, eventuel bindingsperiode og ydelser inkluderet i abonnementet.

Opsigelse og automatisk fornyelse af abonnementer

 

Månedligt abonnement
Månedlige abonnementer kan opsiges til enhver tid uden begrundelse. Der er ingen bindingsperiode. Adgang til sundhedsfaglige konsultationer opretholdes indtil abonnementsperiodens ophør, uden refusion for den aktuelle faktureringsperiode. Afmelding sker ved at sende en e-mail til info@sihat.dk.

I tilfælde af overforbrug eller misbrug forbeholder Sihat sig retten til at opsige et abonnement uden begrundelse.

Priser og betaling
Alle priser er i danske kroner (DKK) og fritaget for moms. Vi accepterer følgende betalingsmåder: Visa/Dankort og MasterCard.

Vi anvender Stripe til vores abonnement betalingsløsning.

Abonnementsbetaling og samtykke
Ved køb af medlemskab trækkes betaling for første måned fra dit betalingskort. Betaling for efterfølgende måneder/perioder trækkes automatisk, så længe abonnementet er aktivt. Ved at indtaste dit kreditkort giver du samtykke til, at Sihat løbende, automatisk og forudgående må trække beløbet i overensstemmelse med indgået aftale og betalingslovens § 82. Samtykket kan tilbagekaldes når som helst, hvilket svarer til en opsigelse. Du er dog fortsat forpligtet til rettidig betaling i henhold til aftalen.

Ved indtastning af betalingskort giver du yderligere samtykke til, at Sihat i en eventuel aktieoverdragelse må overdrage din betalingsaftale til en ny realdebitor (køber) i overensstemmelse med betalingslovens § 82. Det er dit ansvar at opdatere betalingskortoplysninger ved udløb, spærring eller tab.

Hvis abonnementet ikke betales rettidigt, kan Sihat berettiget spærre adgang til tjenesten, og adgangen genåbnes efter modtaget betaling, medmindre abonnementet er opsagt.

Ved udløb eller afvisning af kort sender vi to påmindelser inden abonnementet lukkes.

Fortrydelsesret
Du har 14 dages fortrydelsesret i overensstemmelse med forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesfristen regnes fra modtagelse af ordrebekræftelsen. Opsigelsen skal ske via e-mail. Ved udøvelse af fortrydelsesretten refunderes alle betalinger pengene tilbageføres til din bankkonto. Fortrydelsesretten bortfalder, hvis du har foretaget den første online konsultation inden for de første 14 dage. Ved accept af handelsbetingelserne frasiger du udtrykkeligt din fortrydelsesret efter den første konsultation i henhold til forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 2.

Ændring af priser og betingelser
Sihat kan ændre abonnementer og priser med forbehold for varsel. Ændringer træder tidligst i kraft 30 dage efter meddelelse. Ved væsentlige ændringer kan abonnementet opsiges i varselsperioden. Ændringer i priser anses altid som væsentlige ændringer.

Sihat kan også foretage tilføjelser eller ændringer til disse betingelser. Kunden er bundet af vilkårene på tidspunktet for abonnementstegning, medmindre Sihat informerer om ændringer. Ændringer træder dog først i kraft 30 dage efter underretning.

Forbehold
Sihat tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Sundhedsfaglige ydelser
Disse omfatter konsultationer med læger og sygeplejersker. Tilknyttede læger har dansk lægeautorisation.Vores sundhedsfagligt personale har journalføringspligt og skal føre patientjournal i forbindelse med behandling.

Du opfordres til at anmelde bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen og behandlingsfejl til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Patientrettigheder

Som kunde hos Sihat er du omfattet af lovpligtig patientforsikring via TRYG.

Patientansvar
Det er patientens ansvar at give korrekte og relevante oplysninger til lægen. I visse tilfælde kan lægen blive nødt til at indhente oplysninger fra patientjournaler og FMK (Fælles Medicinkort). Privatpraktiserende læger vil blive underlagt skærpet efterkontrol ved opslag i

e-journal, og der sendes brev til patienten, da der endnu ikke er automatiseret kobling mellem lægen og patienten.

 

Ansvarsfraskrivelse
Sihat kan kun gøres erstatningsansvarlige for den pålydende værdi af de tilbudte ydelser.

 

Overdragelse
Abonnementer er personlige og kan ikke overdrages delvist eller helt til en anden person.

Rettigheder og copyright

Alle rettigheder til hjemmesiden og tjenesterne tilhører Sihat. Abonnementsaftaler indebærer kun en brugsret.

Klager og reklamationer

Du har ret til at klage/reklamere over vores tjenester, hvis de ikke lever op til det aftalte, lovede eller forudsatte.

 

Sihat ApS

Mail: info@sihat.dk

Når du henvender dig, skal du beskrive manglen og vedlægge en faktura/kvittering. Vi behandler reklamationen hurtigst muligt og sender en e-mail med vores vurdering af, om reklamationen er berettiget eller ej.

Du kan også klage til Center for Klageløsning, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis klagen vedrører abonnementet eller vilkårene i disse betingelser. Klage kan indgives via www.naevneneshus.dk eller EU-Kommissionens online klageportal, især hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klager over sundhedsfaglig behandling skal sendes til Styrelsen for Patientklager.

Lovvalg og værneting
Disse betingelser er underlagt dansk lovgivning. Eventuelle regler om lovvalg og FN’s konvention om aftaler om internationalt salg af varer (“CISG”) finder ikke anvendelse.

Sihat

Ønsker du at håndtere overvægt og opnå vedvarende vægttab? Modtag individuel rådgivning fra sundhedsfagligt personale og drage fordel af moderne medicins dokumenterede effekt for at kickstarte din vægttabsrejse. Begynd din rejse mod en sundere vægt allerede i dag.

Nyhedsbrev